กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.อว.) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.อว.) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประกาศรับสมัคร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 1 อัตรา) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Advertisement สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเองได้ที่ สำนักผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. หรือทาง Email: [email protected] ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม– 30 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.อว. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-27มี.ค.67

  ประกาศรับสมัคร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 1 อัตรา) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ————————————————————————————————————– กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ กิจกรรม การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000/เดือน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเองได้ที่ สำนักผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. หรือทาง Email: [email protected] ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม– 27 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14-17 พ.ค.64

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ช่วยปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา 2. ช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา การรับสมัคร ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน การสมัคร ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: