กองพลพัฒนาที่4 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-11มี.ค.65

Advertisement Advertisement   กองพลพัฒนาที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2565 Advertisement ช่างเขียน (ชกท.810) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ เทียบเท่าในสาขา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม มีทักษะในการตรวจสอบ แก้ไข และควบคุม คุณภาพงานเขียน งานแบบพิมพ์ งานแผนที่ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เสมียนธุรการกำลังพล (ชกท.716) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เป็นอย่างต่ำ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าตามที่ กห. รับรอง มีความรู้เรื่องงานธุรการและกำลังพล, ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการเขียนหนังสือราชการ พลขับรถ (ชกท.640) รับบรรจุเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ […]

กองพลพัฒนาที่4 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-12ก.พ.62

    กองพลพัฒนาที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 1. เสมียน 5 อัตรา 2. ช่างอาวุธ 1 อัตรา 3. พลขับ 2 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ภายในวันที่ 11 ม.ค.-12 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-7450-1233-4 ต่อ 42210-11 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

error: