กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 บัดนี้-9ก.พ. 67

Advertisement Advertisement   ประกาศกองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ 2567 กองพลพัฒนาที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พร้อมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่มิได้ Advertisement 2. ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710) 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พร้อมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่มิได้ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 […]

error: