กองพลทหารราบที่11 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ47อัตรา บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการ 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565 กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก (ชาย) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ 20 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, นายสิบส่งกำลัง, พลสูทกรรม) 17 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ 7 อัตรา 1.4 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ, พลสลับสาย 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1) ตำแหน่ง พลขับรถ 3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร) 3.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น […]

error: