กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 9 อัตรา (19-21 พ.ย.56)

Advertisement กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน  9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย.56 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับ เสมียน 1 อัตรา ช่างยนต์ 2 อัตรา อื่นๆ 3 อัตรา พลขับรถ 3 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุของผู้สมัคร ตำแหน่งเสมียน พลขับ และอื่นๆ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ตำแหน่งพลขับ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ตำแหน่งเสมียน พลขับ และอื่นๆ สำเร็จการศึกษาชั้นม.ต้น ตำแหน่งช่างยนต์การศึกษาชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์ Advertisement ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาฯ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ […]

error: