กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2565 กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 1. เสมียนกองร้อย (ชกท.710)  2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 บุคคลพลเรือนชาย เป็นผู้ที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2544) และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว และ ผลการตรวจเลือกจับได้ใบดำเท่านั้น 3.2 ทหารกองหนุน มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป […]

กองพลทหารราบที่7 รับสมัครทหารกองหนุนสอบรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก) บัดนี้-8ก.ย.60

  กองพลทหารราบที่ ๗ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน ๕ อัตรา ประกาศรับสมัครและขายใบสมัครตั้งแต่ ๒๑ ส.ค. ๖๐ – ๘ ก.ย. ๖๐ ณ ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗                

กองพลทหารราบที่7 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายทหารประทวน20-28ก.พ.60

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 20-28 ก.พ.60 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 053-290197 ในวันและเวลาราชการ                  

error: