กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-14 มกราคม 2565 กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พลขับรถ (ชกท.120, 612, 640, 642) 6 อัตรา 1.2 เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 720, 722, 750, 760, 764, 941) 2 อัตรา 1.3 ช่างวิทยุ (ชกท.276, 315) 1 อัตรา 1.4 พลวิทยุโทรเลข (ชกท.053) 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไป 2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา […]

(77อัตรา)กองพลทหารราบที่4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน รับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.19-21มิ.ย.60

    กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 77 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 35 อัตรา 2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 20 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 8 อัตรา 4. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 4 อัตรา 5. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 4 อัตรา 6. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา 7. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน จำนวน 1 อัตรา 8. […]

error: