ราบ3 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21อัตรา

Advertisement       Advertisement   กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน 9 อัตรา ตำแหน่ง ทั่วไป 8 อัตรา (เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง,เสมียนธุรการและกำลังพล, ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล) พลสูทกรรม 1 อัตรา ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา ช่างวิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน เป็นทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 […]

error: