กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครเข้ารับราชการ 16 อัตรา

Advertisement   Advertisement   กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-14 มกราคม 2565 รายละเอียดการรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ. ) จำนวน 16 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ช่างยานยนต์ 4 อัตรา 1.2 ช่างเขียน 1 อัตรา 1.3 เสมียน 4 อัตรา 1.4 พลวิทยุ […]

error: