กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 1-15 ก.พ.65

Advertisement Advertisement   กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งประเภท เสมียน 2 อัตรา 2 ตำแหน่งประเภท พลขับรถ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 ตำแหน่งประเภท เสมียน รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปโดย ได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2547) และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2535) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย […]

กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(อัตราสิบเอก)18-30มิ.ย.61

  กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ภายในวันที่ 18-30 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 073-424-0-21 โทร.ทบ. 43711-2 หรือ 094-950-1265              

กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุน รับราชการเป็นนายทหารประทวน12-21ก.ค.60

  กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 60 จำนวน 13 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 -21 ก.ค.60 (ในวัน เวลา ราชการ) สมัครด้วยตนเอง ณ ฝกพ.พล.ร.15 (กรุณาแต่งการให้สุภาพในการสมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 073-474-0-21 โทร.ทบ. 43711-2          

กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

    กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. เปิดรับสมัคร บัดนี้-4 พ.ค.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้          

กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครงานราชการทหารกองหนุน ตำแหน่งนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (15 – 25 ก.ค. 2556)

กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครงานราชการทหารกองหนุน ตำแหน่งนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 6 ตำแหน่ง 63 อัตรา (15 – 25 ก.ค. 2556)     กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครงานราชการ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 63 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้   [highlight]เพศชายอายุระหว่าง 18-30 ปีบริบูรณ์[/highlight] ตำแหน่งที่รับ เสมียน 16 อัตรา (ม.6 เฉพาะทหารกองหนุน) พนักงานวิทยุโทรเลข 5 อัตรา (ม.6 เฉพาะทหารกองหนุน) พลสูทกรรม 3 อัตรา (ม.6 ทหารกองหนุน,บุคคลพลเรือน) นายสิบปล่อยรถ,ช่างยานยนต์ล้อ 5 อัตรา (ปวช. เฉพาะทหารกองหนุน) ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อัตรา (ปวช. ทหารกองหนุน,บุคคลพลเรือน) พลขับรถ 32 […]

error: