กองบิน4 รับสมัครบรรจุพนักงานบริการขนส่ง วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเอง 12-16มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กองบิน 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการขนส่ง 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 12,430 บาท เพศชาย และต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 Advertisement กรอกข้อมูลลงในใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กองบิน 4 (www.wing4.rtaf.mi.th) และนำมายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5626 1071 ต่อ 5-3249 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: