กองบิน 2 ลพบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ เพศชาย วุฒิ ปวช.28ม.ค.-5ก.พ.62

    กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท – เพศ ชาย เท่านั้น – รับเฉพาะปวช.ก่อสร้าง – ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท – เพศ ชาย เท่านั้น – รับเฉพาะปวช.ช่างเชื่อมโลหะ – ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี […]

error: