กองบิน1 รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 11-24เม.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement กองบิน1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6 (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ภายในวันที่ 11-24 เม.ย.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4435-8110-14 ต่อ 4-0224 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: