กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครด้วยตนเอง 13-21พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 อัตรา สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 3. ตำแหน่งพนักงานตัดผม 1 อัตรา สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 4. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า Advertisement 5. ตำแหน่งช่างโลหะ 1 อัตรา  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม ช่างรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม […]

กองบิน 7 สุราษฎร์ฯ รับสมัครพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.66

  กองบิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ในสาขาการเงินการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 7 บัดนี้-30มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: