กองบิน 56 สงขลา รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง 11-15ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กองบิน 56 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 56 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) สัญชาติไทย หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว Advertisement สมัครด้วยตนเองที่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กองบิน 56 (อาคารร้านค้ารวม กองบิน 56) 11-15ก.ย.66 เวลา 08.00-16.00 โทร. 0 7427 8025 ต่อ 6-3221 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: