กองบิน4 รับสมัครบรรจุพนักงานบริการขนส่ง วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเอง 12-16มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กองบิน 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการขนส่ง 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 12,430 บาท เพศชาย และต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 Advertisement กรอกข้อมูลลงในใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กองบิน 4 (www.wing4.rtaf.mi.th) และนำมายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5626 1071 ต่อ 5-3249 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน 4 รับสมัครอาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ บัดนี้-11พ.ย.65

  กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา เพศชายหรือเพศหญิง ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือทางการสอนภาษาอังกฤษ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 กรอกข้อมูลลงในใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กองบิน 4 (www.wing4.rtaf.mi.th) และนำมายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 บัดนี้-11พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5626 1071 ต่อ 5-3249 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน4 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 20-28ก.พ.60

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา  1. พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบทางคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 2. ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ช่างยนต์, ยานยนต์, ช่างซ่อมบำรุง, หรืองานต่อเรือ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน) 3. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง […]

(ด่วน! 10อัตรา) กองบิน4 นครสวรรค์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-18ต.ค.59

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ (ชาย/หญิง) 10 อัตรา อายุ 18-45 ปีบริบูรณ์ (หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการ) ไม่จำกัดวุฒิ ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 4 ภายในวันที่ 12-18 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 5626 1071 ต่อ 5-3248, 5-3211 หรือเว็บไซต์กองบิน 4 www.wing4.rtaf.mi.th  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

error: