กองบิน 3 รับสมัครช่างเขียนแบบ/พนักงานพัสดุ วุฒิ ม.6/ปวช. 11-15มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งช่างเขียนแบบ 1 อัตรา – เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสถาปัตยกรรม และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) Advertisement 2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา – เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 10,340 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ […]

กองบิน 3 รับสมัครช่างหลายอัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-10พ.ย.66

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งช่างเขียนเเบบ (กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ ปวช. มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. ตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ (กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ ปวช. มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 3. ตำแหน่งช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาประกาสนียบัตรวิชาชีพ ปวช. มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องรับรองกองบังคับการ กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ย. – 10พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-5 พ.ย.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 6. พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ 1 […]

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา 5-9 ก.ค.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) […]

error: