กองบิน 21 รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-6ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 อัตรา – เพศชาย/หญิง สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และมีผล การศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 – ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน) – เพศชาย จะต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท) 2. ตำแหน่งพนักงานตัดผม 1 อัตรา – เพศชาย/หญิง สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท) 3. […]

กองบิน 21 รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 8-12 พ.ย.64

  กองบิน 21 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 กองบิน 21 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 21 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท 2. พนักงานสถานที่ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 21 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,310 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 21 ตั้งแต่วันที่ 8 – […]

กองบิน 21 รับสมัครพนักงานการเงินและการบัญชี วุฒิ ปวช. 6-13 พ.ค.64

กองบิน 21 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 4524 3090 ต่อ 4-3223 หรือดูรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองบิน 21 (www.wing21.rtaf.mi.th) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน21 กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 31ก.ค.-8ส.ค.61

    กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ม.3/ม.6 เปิดรับสมัคร 31 ก.ค.-8 ส.ค.61 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army                

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 16-24มี.ค.60

กองทัพอากาศ โดยกองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 16-24 มี.ค.60  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม         

error: