กองบิน 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช. 18-22ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2 ตำแหน่ง ช่างไม้ 1 อัตรา สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน 2 ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 และ 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 036486380 ต่อ 50245 และ […]

กองบิน 2 รับสมัครช่างประปา/ลูกมือช่าง วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครด้วยตนเอง 6-14พ.ย.66

  ประกาศกองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งช่างประปา 1 อัตรา  สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่าง ก่อสร้าง ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของ บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอบในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานช่างเขียนแบบไม่ต่ํากว่า 5 ปี อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท(เงินช่วยเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท) 2. ตำแหน่งลูกมือช่าง 1 อัตรา  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท(เงินช่วยเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกําลังพลกองบังคับการ กองบิน 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 และ 13.00 […]

กองบิน2 กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 1-9ส.ค.61

    กองบิน 2 ลพบุรี กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด และหากเป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 2 ภายในวันที่ 1-9 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3648 6380 ต่อ 5 0242, 5 0243 และ 5 0245 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-25เม.ย.61

    กองทัพอากาศ โดยกองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งลูกมือช่าง แผนกช่างโยธา กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี อัตราเงินเดือน 10,430 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชาย  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาสมัครได้)  4. เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบ ร.ด.ปี 3) วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ […]

กองบิน 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 20-28มี.ค.60

  กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 20-28 มี.ค.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้      

error: