การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้างรายวัน เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-6มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2565 กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติงานในสังกัดกองบำรุงทางเขต ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 336.00 บาท คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) Advertisement ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038 – 511109 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 6มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ และจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา […]

error: