กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัคร จนท.ปฏิบัติการจิตวิทยา

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด จำนวน 6 อัตรา – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – เป็นเพศหญิง โสด อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร – วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป – มีความสามารถในการร้องเพลงและการแสดงได้เป็นอย่างดี – เมื่อได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว ต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง โดยเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร – เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม Advertisement สิทธิที่จะได้รับ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ดังกล่าว และได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,920 […]

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด 6 อัตรา การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 สำหรับฉบับจริงให้นำมายื่นในวันสอบคัดเลือก ที่อยู่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 (วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “เอกสารสมัครงาน”) 3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 20 […]

error: