กองบัญชาการช่วยรบที่1 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2565 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ Advertisement ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท (ชาย)  1 อัตรา วุฒิ ปวช. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนราย เดือน ๆ ละ 11,280 บาท (ชาย,หญิง) 2 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท (ชาย, หญิง) 1 […]

error: