กองบัญชาการช่วยรบที่4 รับสอบบรรจุนายสิบ บัดนี้-29มี.ค.65

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พลขับ 1 อัตรา พลขับรถ 1 อัตรา เสมียนส่งกำลัง 1 อัตรา นายสิบส่งกำลัง 1 อัตรา นายสิบธุรการและกำลังพล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พลขับ และ พลขับรถ Advertisement เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคน […]