กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) 7-11มี.ค.65

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (เพศหญิง) 2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) 3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4 อัตรา (เพศชาย/หญิง) Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ […]

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2565 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ขกท.710,711,716,717,720,760,768) (อัตรา ส.อ.) 5 อัตรา 3.2 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.)  1 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ขกท.631,632,635) (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ตำแหน่ง เสมียน เป็นบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชาย อายุ 18 ปี […]

กองบัญชาการช่วยรบที่3 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ16ก.พ.-1มี.ค.60

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 10 อัตรา 1. เสมียน 6 อัตรา 2. พลขับ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ก.พ.-1 มี.ค.60 ณ อาคารอเนประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก          

error: