กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก) เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำแหน่ง พลขับรถ Advertisement มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน […]

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง ช่างเสรรพาวุธ 1 อัตรา […]