กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 5 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 5 อัตรา ตั้งแต่ที่ 4-21 มกราคม 2565 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 1.1 ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย (ชกท.710) ร้อย.บก.บชร.1 (อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า 1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) พัน.สบร.21 บชร.1 อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า 1.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ศคบ.บชร.1 (อัตรา ส.อ.) เหล่า ส. 1.4 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716) พัน.ซบร.21 บชร.1 (อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า 1.5 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) ร้อย.ขส. […]

error: