กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3-ปวช.

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานบริการ เพศชาย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานที่สถานีรายงาน ภูหมันขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานพัสดุ เพศชาย/หญิ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 3. ช่างทางสาย เพศชาย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานที่กองบัญชาการ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง […]

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-12ก.ค.65

  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานบริการ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถานีรายงานสมุย สุราษฎร์ธานี วุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานธุรการ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานการเงินและบัญชี เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ปวช. ทางการบัญชี 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ปวช. หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือ […]