กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. สมัครด้วยตนเอง 26-30มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ช่างทางสาย 1 อัตรา ปฏิบัติงานดอนเมือง (เฉพาะเพศชาย) วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน) Advertisement 2. พนักงานสถิติ 1 อัตรา ปฏิบัติงานดอนเมือง วุฒิ ปวช.หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน ของสถาบัน หรือห้างร้าน) 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานพิษณุโลก (เฉพาะเพศชาย) วุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา […]

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3-ปวช.

  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานบริการ เพศชาย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานที่สถานีรายงาน ภูหมันขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานพัสดุ เพศชาย/หญิ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 3. ช่างทางสาย เพศชาย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานที่กองบัญชาการ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. […]

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-12ก.ค.65

  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานบริการ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถานีรายงานสมุย สุราษฎร์ธานี วุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานธุรการ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานการเงินและบัญชี เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ปวช. ทางการบัญชี 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ปวช. หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือ […]

error: