สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานการจัดทําเอกสาร การคํานวณ และการ นําเสนอได้ดี มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินโครงการ Advertisement ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/ fund-news release และขอยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครผ่านออนไลน์ทาง QRCode บัดนี้-9มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-22ม.ค.61

    กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-22 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

error: