‘น้องโวลต์’ มอบเงินบริจาค 1.2 ล้าน เข้ากองทุน ช่วยรุ่นน้องเรียนดีแต่ยากจน

Advertisement ‘น้องโวลต์’ มอบเงินบริจาค 1.2 ล้าน เข้ากองทุน จ.กาฬสินธุ์ ช่วยรุ่นน้องเรียนดีแต่จน ยันจะเรียนให้จบ กลับมาพัฒนาบ้านเกิด จากกรณี นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา หรือน้องโวลต์ สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) แต่ฐานะทางบ้านยากจน จึงทำการเปิดรับบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาเรียน และมีผู้ใจบุญบริจาครวมเป็น 3.7 ล้านบาท และได้ปิดบัญชี กระทั่งต่อมาเกิดกรณี #จนทิพย์ Advertisement เนื่องจากมีผู้สังเกตเห็น น.ส.ณัฐวดี ใช้ข้าวของบางอย่างที่มีราคาแพง โดย น.ส.ณัฐวดี ชี้แจงว่าได้ทำงานเก็บเงินตั้งแต่ ม.3 ซื้อมาด้วยตัวเอง เพราะจำเป็นต้องใช้และสิ่งของบางอย่างไม่ได้มีราคาแพง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก็พบว่ายากจน ก่อนจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลเงินที่ได้รับการบริจาค และมีมติจัดสรรเป็นเงินในการศึกษาและ น.ส.ณัฐวดี ต้องการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาให้กับทางจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ […]

error: