กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Advertisement Advertisement   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง Advertisement นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้เป็นต้นไป

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง +++ 1.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ 3.หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 4.นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 5.นักวิชาการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 6.นักวิชาการพัฒนาระบบทุนการศึกษา 7.นักวิชาการพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพ 8.นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ 9.นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย 10.นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/

1 2
error: