ค้างเงินเพียบ!! ฟ้องลูกหนี้เบี้ยวคืนเงินกยศ.-กรอ. 1.1ล้านคน ค้างจ่ายกว่า68ล้านบาท

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการประกาศหักหนี้เงินกองทุน กยศ.โดยใช้ระบบหักหนี้จากบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการอื่นๆ โดยเริ่มนำร่องจากข้าราชการ “กรมบัญชีกลาง” เป็นหน่วยงานแรก จากนั้นจะทยอยหักหนี้จากบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันข้าราชการทั่วประเทศมี 2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ กยศ.ถึง 2 แสนคน ว่า สาเหตุที่กองทุน กยศ.นำร่องหักหนี้เงินกองทุน กยศ.จากบัญชีเงินเดือนของพนักงานกรมบัญชีกลางเป็นที่แรกนั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ จึงได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องของกยศ. อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กยศ.ได้หักหนี้กองทุน กยศ.จากบัญชีเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ อย่างมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นการหักหนี้จากบัญชีเงินเดือนโดยความสมัครใจของผู้กู้ยืม แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศหักหนี้ตาม พ.ร.บ.กยศ. พ.ศ.2560 Advertisement นายชัยณรงค์ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และการชำระหนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2560 มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนไปแล้ว 5.4 ล้านราย เป็นผู้กู้ยืมจากกองทุน กยศ.จำนวน 4.9 ล้านราย […]

error: