กองทุนหมู่บ้าน รับสมัครพนักงานพัฒนาเมือง ป.ตรี อุตรดิตถ์

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2565 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาเมือง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาต่อเดือน 15,000.- บาท พื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง 2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 3) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในงานด้านกราฟิกดีไซน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4) มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการทำงานด้านชุมชน หรือมีความรู้การดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 5) สามารถขับขี่รถยนต์/มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ Advertisement […]

error: