กองทุนหมู่บ้านฯ สาขา 2 รับสมัครพนักงานพัฒนาเมือง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานพัฒนาเมือง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาต่อเดือน 15,000.- บาท ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 อ.เมืองอุตรดิตถ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง 2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 3) มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในงานด้านกราฟิกดีไซน์ และตัดต่อวิดีโอจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ 5) สามารถขับขี่รถยนต์/มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ Advertisement รับสมัครบัดนี้-7พ.ย.65 1. สมัครด้วยตนเอง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้ที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 เลขที่ 146/129-130 […]

error: