กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รับสมัครพนักบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 10-16ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน Advertisement ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ตามลิ้งก์คิวอาร์โค้ดที่แนบท้าย ประกาศรับสมัครและให้ส่งใบสมัคร โดยการสแกนเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 3.1 ยื่นผ่านระบบ รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: