กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี 14-25มี.ค.65

Advertisement Advertisement   กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 14-25 มีนาคม 2565 กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, เกษตรศาสตร์ 2) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานการจัดทำเอกสาร การคำนวณ และการ นำเสนอได้ดี 3) มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินโครงการ Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม […]

error: