กองทุนสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-10ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 1 อัตรา 2. ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : สัญชาติไทย ได้รับ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี.(ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) โทร.0 2273 0116-8 หรือยื่นสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-10ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัคร ผอ.ฝ่ายอำนวยการ-ตรวจสอบภายใน และจนท.บริหารโครงการ

  เปิดรับสมัครงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3 อัตรา 1. ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด้กและเยาวชน 1 อัตรา รับสมัครบัดนี้-30ก.ย.65 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th/careers/

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป

  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประกอบด้วย 1. ผู้เชี่ยวชาญ 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 1 อัตรา 3. หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ (ผู้เชี่ยวชาญ-ผอ.-หัวหน้า) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบัดนี้-24มิ.ย.65 https://www.thaimediafund.or.th/download/recruitment111/ 2.ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบัดนี้-22มิ.ย.65 https://www.thaimediafund.or.th/download/recruitment222/

กองทุนสื่อปลอดภัยฯแจงแล้ว เหตุให้งบ4.8ล้าน รายการลายกนกฯ ชี้เนื้อหาน่าสนใจ

กองทุนสื่อฯแจง กระบวนการพิจารณาทุนปี 64 เป็นไปด้วยความรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีรายการ “ลายกนก” เห็นว่าเนื้อหารายการมีความน่าสนใจ เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวชุมชนด้วยเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 พ.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ของบริษัทท็อปนิวส์ดิจิตัลมีเดีย จำกัด (ช่องท็อปนิวส์) ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณ 4.8 ล้านบาทด้วย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากจุดประสงค์หลักของกองทุนฯ คือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขณะที่สื่อท็อปนิวส์และพิธีกรในรายการดังกล่าว ถูกมองว่าไม่เป็นกลางและแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากในสื่อสังคมออนไลน์ นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยความรัดกุม รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะทำงาน 11 ชุด และคณะอนุกรรมการ 2  คณะ แต่ละคณะต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมควรได้หรือไม่ได้ กรณีโครงการลายกนก ยกสยามสัญจร มีการให้เหตุผลในการพิจารณาของคณะทำงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในชั้นคณะทำงานที่ประชุมเห็นว่าโครงการมีข้อเสนอที่ดี […]

(สมัครออนไลน์)กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-27พ.ค.60

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนฯ 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา – มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การ – มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสื่อสารมวลชน – มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารและทำงานประสานงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภายนอกและภายในองค์กร – จบการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา – มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชุม บริการประชุม สารบรรณ การควบคุมครุภัณฑ์และพัสดุ – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี – ฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ระดับดีมาก – การศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป 3. ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป (พัสดุ) 1 อัตรา – มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง […]

error: