กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนง.พัฒนาโครงการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ภายใน16.30 น.วันนี้

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์รับสมัครพนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท (กรณีคุณวุฒิ ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป) สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-4ต.ค.65 (ภายในเวลา 16.30 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : http://www.tedfund.mhesi.go.th/index.

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 นั้น กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นควรขยายระยะเวลาการรับสมัคร ออกไปจนถึงวัน จันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: