กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครพนักงานกองทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา 20-27ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เหยบได้ในระดับเดียวกัน ในสายาวิชา สายาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 9 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำเ 3. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับคุณวุฒิปริญณาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอิ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement […]

error: