กองทุนผู้สูงอายุ ให้คนอายุ60ปีขึ้นไป กู้สูงสุด1แสน ลงทะเบียนอย่างไร เช็กเลย!

Advertisement 26 มีนาคม 2566 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตอนนี้กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ไม่เกินคนละ 3 หมื่นบาท, ราย 5 กลุ่มคนขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย จุดประสงค์คือ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสภาพคล่องทางการใช้จ่าย ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ มีรายละเอียดดังนี้ Advertisement วงเงินการกู้ยืม – รายบุคคล ไม่เกินคนละ 3 หมื่่นบาท – รายกลุ่ม วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน และจะต้องมีผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาการคืน – ชำระคืนเป็นรายงวด ไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย […]

error: