กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ป.ตรี เงินเดือน15,000-20,000

Advertisement Advertisement   กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566 1. ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ์ 35 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 2. ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 3. ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงิน และบริหารเงินลงทุน 5 อัตราอัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ป.ตรี สาขาบัญชีและการเงิน […]

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครพนักงาน ป.ตรี เงินเดือน20,000 บัดนี้-19เม.ย.65

  กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 เมษายน 2565 กองทุนประกันวินาศภัย ที่ 8 / 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันวินาศภัย 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ 13 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี 3 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงินและบริหารเงินลงทุน 7 อัตรา 1.4 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน 20,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 […]

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.65

  กองทุนประกันวินาศภัย (หน่วยงานตามพระราชบัญญัติ) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,000.- บาท  ค่าครองชีพ 500.- บาท รวมเป็นเงิน 20,500.- บาท พนักงานขับรถ  1 อัตรา วุฒิ ม.3  เงินเดือน 15,000.- บาท  ค่าครองชีพ  500.- บาท  รวมเป็นเงิน 15,500.- บาท ทั้งนี้ มีประกันสังคมและสวัสดิการต่าง ๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 65 – 28 ก.พ. 65 สอบถามโทร 0883383238 สมัครด้วยตนเอง ณ  กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร […]

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครคนขับรถ-ลูกจ้าง เงินเดือน15,000-20,000 บัดนี้-28ก.พ.65

  กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3 /2565 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันวินาศภัย 1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีและ สารสนเทศ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราว 500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างต่ำ และมี ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า […]

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา ป.ตรี

  กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 มกราคม 2565 กองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1 / 2565 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย 1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 ปี 2. มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกฎหมายและคดี 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 ปี 2. มีทัศนคติที่ดี […]

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส.40อัตรา บัดนี้-18ธ.ค.64

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 40 อัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ปฏิบัติงานสารบรรณ 20 อัตรา และปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลลงในระบบพิจารณาฯ 20 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 จตุจักร กทม. และ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ปทุมวัน กทม. ค่าจ้าง 18,000 บาท/เดือน เริ่มงาน 20ธ.ค.64-30เม.ย.65 (เวลาปฏิบัติงาน 08.30-16.30 น.) สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-791-1444 ต่อ 16 หรือ 088-338-3238 ขอรับใบสมัครได้ทางไลน์ โดยแอดไลน์ที่เบอร์ 0883383238    

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 11-21ก.ค.60

  กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครนิติกร 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 11-21 ก.ค.60 (สมัครทางไปรษณีย์ได้) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร         

error: