เผยคนทำประกันชีวิต1.1ล้านราย ลืมเงินคืนที่กองทุนฯไว้กว่า1,500ล้าน

Advertisement กองทุนประกันชีวิต ยกระดับขอเงินคืนผ่านออนไลน์ พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและการขอรับจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์ ผ่านโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Plus เร่งตามหา “ผู้เอาประกันชีวิต” กว่า 1.1 ล้านราย รับเงินคืนกว่า 1,561 ล้านบาท วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 21 บริษัท นำส่งเข้ากองทุนเนื่องจากเป็นเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ไปรับจากบริษัทจนล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ย.64) มีเงินจำนวน 1,561 ล้านบาท Advertisement ผู้เอาประกันชีวิตที่มีสิทธิรับเงินทั้งสิ้นจำนวน 1.1 ล้านราย และผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาท แล้วแต่กรณียื่นขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้อีกภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ล่วงพ้นอายุความโดยกองทุนประกันชีวิต ได้จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินไปแล้ว จำนวน 7,804 ราย คิดเป็น 0.7% ของจำนวนรายทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน […]

กองทุนประกันชีวิตเปิดรับสมัครบุคลากร2อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติฯ บัญชี การเงิน เงินเดือนเริ่มต้น20,000 บัดนี้-23ม.ค.62

      กองทุนประกันชีวิตเปิดรับสมัครบุคคลากร จำนวน 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร (มีหลักฐานการทำงาน) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน แนบมาด้วย (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่นๆ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท ประกันสังคม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชีหรือการเงิน หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) […]

error: