สปสช. เผยใช้บัตรทอง ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ได้ เร่งออกข้อกำหนดให้ชัด

Advertisement 2 ธันวาคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่าตัดแปลงเพศในกลุ่ม LGBTQ+ ว่า การผ่าตัดแปลงเพศอยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2561 แล้ว เพราะไม่ได้มีข้อยกเว้นเอาไว้ อย่างปีที่แล้วมีการออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ.2565 ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่ครอบคลุมหรือเบิกไม่ได้ ดังนั้น หากเป็นกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็ชัดเจนว่าสามารถทำและใช้สิทธิได้ แต่ที่ผ่านมาพบว่า โรงพยาบาล (รพ.) จะมีแต่การเบิกในเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศ กรณีเพศกำกวมแต่กำเนิด แต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 100 กว่าราย ไม่เคยเบิกกรณีผ่าตัดกลุ่ม LGBTQ+ เข้ามา จะมีก็เมื่อปีที่แล้วที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ เบิกเข้ามา 1 ราย Advertisement “เรื่องการแปลงเพศของกลุ่ม LGBTQ+ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องของสิทธิประโยชน์ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวว่าตรงไหนทำได้หรือไม่ได้อย่างไร และ รพ.ก็ไม่เคยทำและเบิกเข้ามา สปสช.ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง จึงมีการนัดภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องหารือทั้งแพคเกจเลย ตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูครบทุกกระบวนการ เพราะจะมีตั้งแต่การใช้ฮอร์โมนจนถึงแปลงเพศ ซึ่งฮอร์โมนบางตัวอาจจะไม่อยู่ในบัญชียาหลัก ก็ต้องไปดูรายละเอียด” […]

สปสช.ประกาศ ผู้ป่วยติดเตียง-มีปัญหาขับถ่าย ต้องเข้าถึง “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ได้ทุกสิทธิรักษา ชวน อปท. ทำโครงการเพิ่ม

12 สิงหาคม นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะติดเตียงหรือผู้ที่มีปัญหาการกลั้นขับถ่าย จำเป็นต้องเข้าถึงวัสดุทางการแพทย์รวมถึงผ้าอ้อมและแผ่นรองซับที่ช่วยรองรับสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติให้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2565 โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” (กปท.) ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ในกลุ่มคนไทยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการกลั้นขับถ่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยก่อนหน้านี้ตามที่มีการทักท้วงข้อกฎหมายถึงการดำเนินงานของ สปสช. ที่ให้ครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกคน ส่งผลให้การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จึงเริ่มดำเนินการเฉพาะในกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทก่อน นพ.อภิชาติ กล่าวต่อว่า ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2566 ที่ยืนยันการดำเนินการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคนเป็นอำนาจ สปสช. ที่ทำได้ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ที่มีผลบังคับใช้ ทำให้สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการขับถ่ายแล้ว “การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายซึ่งดำเนินการด้วย กปท. […]

error: