“กบน.” เพิ่มเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซล 2.02 บาท หลังน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น

Advertisement แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)ได้พิจารณาเพิ่มเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลขึ้นอีกครั้งเป็น 2.02 บาทต่อลิตรจากเดิมชดเชยอยู่ 1.60 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น Advertisement อีกทั้ง กบน.เองก็ไม่สามารถปรับขึ้นราคาดีเซลได้อีก เนื่องจากเต็มเพดานที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ปรับขึ้นได้ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร ซึ่งปัจจุบันราคาดีเซลจำหน่ายอยู่ที่ 32.94 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ จึงส่งผลทำให้ กบน.ต้องอนุมัติใช้เงินกองทุนน้ำมันชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นแทนการเพิ่มเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลดังกล่าวส่งผลให้กองทุนน้ำมันต้องประสบปัญหาเงินไหลออก 178.28 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งมากกว่าเงินไหลเข้า 158.47 ล้านบาทต่อวัน ทำให้เงินกองทุนน้ำมันติดลบวันละ 19.81 ล้านบาท หรือ 594 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดนั้น จากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” ไปยังข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) วันที่ 23 มิ.ย. 67 พบว่า ติดลบ 110,743 ล้านบาท แบ่งเป็น Advertisement บัญชีน้ำมันติดลบ 63,121 ล้านบาท บัญชีก๊าซหุงต้ม ติดลบ47,622ล้านบาท […]

ครม.ไฟเขียวปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร เริ่ม 20 ม.ค.-19 เม.ย. 67

​ครม. อนุมัติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ประมาณ 1 บาท/ลิตร ตรึงไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จนถึงหลังสงกรานต์ เริ่ม 20 ม.ค. 67 จนถึง 19 เม.ย. 67 16 มกราคม 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (16 มกราคม 2567) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ประเภทอัตราตามปริมาณ (ลิตร) (ปรับลดประมาณ 1 บาท/ลิตร) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 จนถึงหลังเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 19 เมษายน […]

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา บัดนี้-16มิ.ย.64

  สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.offb.or.th หรือ www.efai.or.th สามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ส่งทาง ไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และสำนักงานจะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารกลาง […]

error: