นักลงทุนเหงื่อตก! สรรพากรเก็บภาษีกองทุนลงทุนตราสารหนี้15% จากเดิม10% หวังลดเหลื่อมล้ำ–สร้างรายได้เข้ารัฐ

Advertisement   Advertisement นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ในอัตรา 15% ของกำไร จากปัจจุบันจ่ายเพียง 10% ของกำไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ลงทุนทั้งระบบ เพราะปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเสียภาษีที่แตกต่างกัน หากบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% แต่ลงทุนผ่านกองทุนรวม จะเสียภาษีเพียง 10% เท่านั้น ทั้งนี้ การปรับเพิ่มภาษีครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,600-2,500 บาท/ปี กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องปรับอัตราภาษีของเงินกำไรที่ได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมให้เท่ากับการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงในอัตรา 15% เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างการลงทุนของบุคคลธรรมดาและกองทุนรวม ด้านพ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ทั้งนี้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร จะแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยยกเลิกนิยามของกองทุนรวมในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 ม.ค.2519 ประกอบด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 […]

error: