‘หวยเกษียณ’ มาแรง โพลเผยคนไทย 67.8% เห็นด้วย ช่วยออมเงิน

Advertisement ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการที่พรรคเพื่อไทยได้ออกนโยบาย สลากเกษียณ หรือหวยเกษียณ เพื่อต้องการส่งเสริมการออมทรัพย์ และเป็นการรองรับการเกษียณแก่ประชากร สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้น Advertisement สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,500 ราย พบว่า ประชาชนเห็นด้วย 67.8% ไม่แน่ใจ 34% และไม่เห็นด้วย 8.2% เมื่อถามว่า หวยเกษียณมีจะประโยชน์ต่อการออมเงินไว้ใช้ยามหลังเกษียณได้ มากน้อยเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ช่วยได้มาก 70.2% ช่วยได้น้อย 24.07% และช่วยไม่ได้เลย 5.1% ส่วนความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายดังกล่าวนั้น พบว่า ผู้ให้การสำรวจมีความเข้าใจ 40.7% ขณะที่ค่อนข้างเข้าใจ 43.7% และไม่เข้าใจเลย 15.6% ผศ.ดร.สานิต กล่าวว่า หวยเกษียณ เป็นสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ ที่กระทรวงการคลังเปิดตัวเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะมีการออกรางวัลทุกสัปดาห์ และมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ซื้อสลากใบละ […]

เช็กขั้นตอน ปชช.15-60ปี-ม.40 สมัครสมาชิก กอช. รับเงินสมทบ1,200บาท/ปี

ผู้ประกันตน ม.40 เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข การสมัครสมาชิกออมเงินกับ กอช. รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี 26 กรกฎาคม 2564 กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 หรือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี สมัครออมเงินหลังอายุ 60 ปี เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากไม่ได้บังคับว่าจะต้องออมทุกเดือนหรือทุกปี คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก สัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้ ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือไม่มีอาชีพ สำหรับตัวอย่างอาชีพที่จะสมัคร กอช.ได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน เจ้าของร้าน […]

error: