กองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี

Advertisement   Advertisement   ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการ Advertisement 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ) 2. นักวิชาการการเงินและการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร 3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน […]

เห็นต่างกระแส! พรรคไทยศรีวิไลย์หนุนนโยบายเพิ่มกำลังพล หวังไทยติด1ใน10กองทัพโลก

  ‘มงคลกิตติ์’ ชี้ นโยบายพรรคไทยศรีวิไลย์เห็นต่าง บางพรรคที่หาเสียงลดกำลังพล-งบทหาร หวั่นทำให้ชาติอ่อนแอ ชูมีนโยบายเพิ่มกำลังพล ชงปราบทุจริตในวงการทหาร พร้อมหนุนเงินเบี้ยเลี้ยงทหารชั้นน้อยต้องได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงกรณีที่บางพรรคการเมืองใช้นโยบายหาเสียงเพื่อลดทอนกำลังของกองทัพ เช่น ปรับลดงบประมาณ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ว่า ตนถือว่าความมั่นคงของชาติเป็นความสำคัญอันดับ 1 ใครหรือพรรคใดก็ตามที่ยุยงปลุกปั่นให้คนในชาติแตกความสามัคคี ทำให้ประชาชนสับสน รังเกียจทหาร ออกนโยบายลดงบประมาณกองทัพ 10% ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ลดกองทัพให้เล็กลง แสดงว่าจงใจทำให้กองทัพอ่อนแอ เมื่อกองทัพอ่อนแอต่างชาติจะไม่เกรงใจเรา อาจมารุกรานเอาเปรียบประเทศไทยอันเป็นที่รักและหวงแหนของเรา คนผู้นั้นเหมือนจงใจให้ประเทศไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ ตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจ “ถ้าประเทศไทยกำลังทหารอ่อนแอ อาวุธสู้เขาไม่ได้ไม่ทันสมัย กำลังพลน้อยลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตคือ เราจะถูกต่างชาติรุกรานดินแดน เอาเปรียบทางเศรษฐกิจ แล้วจะมาบีบสถาบันหลักของชาติเหมือนอดีตที่ผ่านมา ผมอยากให้คนไทยได้สติ การทำการเมืองที่มีเจตนาพิเศษทำทุกวิถีทางทำให้ชนะโดยไม่สนใจวิธีการ ว่าจะทำให้ประเทศไทยอ่อนแอ หรือเขาเหล่านั้นอาจจะสมคบต่างชาติเพื่อให้ได้อำนาจในการปกครองแผ่นดินไทย อยากให้คนไทยมองรอบด้าน ตาสว่าง ว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังทำอะไรกับประเทศไทย” นายมงคลกิตติ์กล่าว นายมงคลกิตติ์กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญในการพัฒนากองทัพและความมั่นคงภายในประเทศและต่างประเทศ พรรคเรามีนโยบายด้านนี้เป็นสำคัญ คือเพิ่มสวัสดิการกำลังพลให้อยู่ดี กินดี ห้ามอมเบี้ยเลี้ยงทหาร เพิ่มกำลังพลกองทัพทั้ง […]

error: