กองทัพเรือ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-28มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เรื่อง การรับรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2567 ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 1. นายทหารสัญญาบัตร 3 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี 2. นายทหารประทวน 14 อัตรา คุณวุฒิ ม.6 (กศน.) ปวช. ปวส. Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัด-1มี.ค.67

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 12 อัตรา 1 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และงานธุรการ ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 2. พนักงานธุรการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา […]

กองทัพเปิดรับสมัครทหาร มีผู้สมัครแล้วกว่า 20,000 คน!

โฆษกกระทรวงกลาโหม ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง 28 ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จำนวนรับสมัคร เปิดรับสมัครทั้งหมด 28,981 ราย แบ่งตามสังกัด ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร 90 ราย กองทัพบก รับสมัคร 27,731 ราย กองทัพอากาศ รับสมัคร 160 ราย กองทัพเรือ รับสมัคร 1,000 ราย คุณสมบัติของผู้สมัคร ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. […]

ทัพเรือต่อชง “เครื่องยนต์จีน” ใส่เรือดำน้ำ แทน “เยอรมัน” เผยข้อเสียยกเลิกโครงการเสียเวลาตั้งงบเพิ่ม

21 ก.ย.2566 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงการตัดสินใจ จะใช้เครื่องยนต์ CHD 620 ของจีนมาใส่ในเรือดำน้ำไทย ได้แจ้งกระทรวงกลาโหมแล้วหรือไม่ ว่า กองทัพเรือจะตรวจสอบข้อเสนอของจีน ในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ ขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าของเยอรมันเป็นของจีน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบข้อมูลที่จีนนำเสนอ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ข้อมูลและเครื่องยนต์ และได้ยื่นข้อเสนอในการรับประกันเครื่องยนต์ดังกล่าวโดยกองทัพเรือจีน ล่าสุด จีนได้เสนอมาที่กองทัพเรือไทย เรียบร้อยแล้ว และเสนอข้อพิจารณาแก้ไขข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อขยายระยะเวลาสร้างเรือดำน้ำออกไปอีก หากมีการแก้ไขข้อตกลง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริหารโครงการ เรือดำน้ำ ได้เสนอเรื่องขึ้นมาที่กองทัพเรือ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาเสร็จกองทัพเรือจะนำเสนอรัฐบาลว่าแนวทางที่จีนนำเสนอเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์ จากเครื่องยนต์ของเยอรมันเป็นเครื่องยนต์ของจีน ซึ่งกองทัพเรือได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปดูการผลิตเครื่องยนต์ดังกล่าว รวมถึงการรับรองเครื่องยนต์ดังกล่าวจากการกองทัพเรือจีน เป็นที่เรียบร้อย และเตรียมเรื่องการแก้ไขข้อตกลส่งให้กับกองทัพเรือพิจารณาเรียบร้อยหมด โดยภาพรวม ทางกองทัพเรือ เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่ได้รับรวมถึงการตรวจสอบเครื่องยนต์ของจีน ที่เป็นเครื่องกำเนิดเครื่องไฟฟ้า ของเรือดำน้ำ สามารถใช้ทดแทนเครื่องยนต์ของ เยอรมันได้ โดยไม่ทำให้เสียในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งาน ในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน แล้วก็เรื่องการรับประกัน ซึ่งทางจีนได้แจ้งการรับประกันเพิ่มเติม จากข้อตกลงเดิม รับประกันชิ้นส่วนของเรือน้ำภายหลังส่งมอบเป็นเวลา 2 […]

กองทัพเรือเสนอ ครม.ของบ200ล้าน กู้เรือหลวงสุโขทัย

(29 มีนาคม) พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยความคืบหน้าในการกู้เรือหลวงสุโขทัยว่า พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะประธานกรรมการกู้เรือหลวงสุโขทัย ได้เสนองบประมาณในการกู้เรือหลวงสุโขทัย 200 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ขั้นตอนต่อไปคือการสอบถามไปยังสำนักงบประมาณเพื่อตรวจสอบด้านงบประมาณ และสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ หลังจากได้รับงบประมาณแล้วจะเริ่มดำเนินการว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการกู้เรือโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะใช้เวลาในการกู้เรือประมาณ 90 วัน   ข่าวจาก : thestandard

ทร.แจงปมสั่งปิดรีสอร์ตหรูแสมสารเผยมีติดต่อขอเช่าแต่ “ไม่ได้รับอนุญาต” สั่งรื้อแล้ว

10 มีนาคม พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์แห่งหนึ่ง ได้เผยแพร่ข่าวการสร้างรีสอร์ทหรู Star Oversea บนยอดเขาในพื้นที่ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ.จ.ขลบุรี โดยระบุว่า ที่ดินในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ทรงสงวนและเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยปัจจุบันเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือเป็นผู้ดูแล ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 10 มีนาคม เวลา 10.30 น.) พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ท Star Oversea ที่ทำการก่อสร้างบนเขาช่องแสมสาร ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวโดยรอบอ่าวสัตหีบ รวมถึงพื้นที่สำคัญทางทหาร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการก่อสร้างอาคารที่พักให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนหลัง 6 หลัง ในพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า […]

แจงคำสั่ง 5กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย “ถึงแก่ความตาย” เตรียมบรรจุครอบครัวเข้า ทร.

1 มีนาคม พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) พล.อ.สิทธิพร มุสิกเกษม รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 254/2566 เรื่อง สันนิษฐานว่าข้าราชการกลาโหมถึงแก่ความตาย เพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 จำนวน 5 นาย ประกอบด้วย 1.พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 2.จ.ท.โสภณ วงษ์สนิท สังกัด กองเรือยุทธการ 3.พลฯ อับดุลอาซิส มะแอ สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 4.พลฯ ชัยชนะ ช่างวาด สังกัด กองเรือยุทธการ 5.พลฯ ทวีศักดิ์ แซ่เซียว สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 พล.ร.อ.ปกครองกล่าวว่า […]

ทัพเรือปูพรมค้นหากำลังพลที่สูญหายอีก5นายต่อเนื่อง หลังผ่านมาเดือนกว่าแล้ว

19 ม.ค.2566 จากกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2565 ทางกองทัพเรือ ยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอีก 5 รายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ศรชล.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศรชล.จ.ชุมพร ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหาย บนเกาะต่างๆ ขณะนี้ยังคงมุ่งเน้นการค้นหาตามแนวชายหาดและตามโขดหินบนเกาะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำลดในระดับต่ำที่สุด ซึ่งวานนี้ (18 ม.ค.) ได้ทำการสำรวจเพิ่มเติม ในพื้นที่เกาะสิงห์ เกาะสังข์ และชายฝั่งอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ พร้อมทั้งประสานกับผู้นำท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายทะเล รวมถึงหน่วยกู้ภัย และสมาคมเรือประมงต่างๆ ให้ช่วยค้นหาและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ หากมีการตรวจพบขอให้รีบแจ้งมายัง ศรชล. ของแต่ละพื้นที่ ส่วนการปฏิบัติในวันนี้ก็ยังคงทำการค้นหาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยวันนี้จะสำรวจในพื้นที่ชายฝั่ง ผาฝั่งแดง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้เป็นวันที่ 32 ของการค้นหายังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม หากมีความคืบหน้าทางสำนักงานโฆษกกองทัพเรือ จะแจ้งให้ทราบและโอกาสต่อไป   ข่าวจาก :ข่าวสด

รับสมัครบรรจุเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ บัดนี้-29ม.ค.66

  กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พ.ค.66 ทหารกองหนุน และอาสาสมัครทหารพราน สังกัด ทร. เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่าง 1 ธ.ค.65 – 29 ม.ค.66 ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าไปสมัครได้ที https://nrj.navy.mi.th/nrj/ ศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/document2565/advice_nrj_66.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2475 3663 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทางแชท #เพจนักเรียนจ่าทหารเรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057341122955

สุดเศร้า “พลททหารชลัช” พลัดพรากแม่15ปี ทร.ตามจนพบ ในวันที่ลูกชายสิ้นแล้ว

(28 ธ.ค.65) เวลา 18.30 น. ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัย ร.ล.สุโขทัยอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค1 แถลงความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลที่สูญหาย พลเรือโท พิชัย กล่าวว่า ปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ หมู่เรือช่วยเหลือที่1พร้อมทั้ง ศรชล.จ.ชุมพรเวลา 08.00 น.พลเดินเท้าได้เจอ 1 ร่างบริเวณชายหาด เรือประมง 619 ได้นำกลับขึ้นฝั่งและนำส่งศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแล้ว และอีก 2 ร่าง พบที่บริเวณเกาะง่ามใหญ่ จ.ชุมพร เช่นเดียวกัน ได้นำร่างกลับมาที่บางสะพานแล้วทั้ง 2ร่าง ทำให้วันนี้เก็บกู้แล้ว 3 ร่าง และพบล่าสุดก่อนการแถลงข่าว พบอีก 1 ร่าง ที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับ UAV Blackjack ตรวจพบและรายงานกลับมาที่ศูนย์ฯ เบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดเตรียมดำเนินการเก็บกู้ ซึ่งเรือหลวงที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ เรือหลวงกระบุรี ทำให้วันนี้พบร่างผู้เสียชีวิต รวม 4 ร่าง […]

1 2 8
error: