104อัตรา! กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง)เป็นอาสาสมัครทหารพราน15-24พ.ค.61

Advertisement   Advertisement   กองทัพภาคที่ 3  รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 104 อัตรา สถานที่บรรจุ และรับสมัคร กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 77 อัตรา (ปฎิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้) – สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็กเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5524-5046 ต่อ 74135 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20อัตรา – สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0-5571-3502 หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 2 อัตรา – สมัครได้ที่ หมวดทหารพรานหญิง 31 ตำบลสักงาม […]

กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้าเป็นอาสาทหารพรานหญิง(อส.ทพ.หญิง) วุฒิ ม.3 บัดนี้-14ก.ค.60

  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็น อส.ทพ.หญิง หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 8 อัตรา – เพศหญิง อายุ 17-30 ปี วุฒิ ม.3 – รับสมัคร 4-14 ก.ค. 60 ที่ กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5524-5070-9 ต่อ 73322 และ 0-5524-1942    

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ นายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา (บัดนี้ – 9 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 3  พิษณุโลก เปิดรับสมัครงานราชการ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการนายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งบรรจุ 1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 59 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน) 1.2 พลวิทยุ (ชกท.050) จำนวน 6 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน) 1.3 เสมียน (ชกท. 113 , 710 , 711 , 716 , 717 , 742 , 766 , 768 , 990) จำนวน 31 […]

error: