กองทัพภาคที่2 รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน บรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

  กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน (เพศชาย) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป-16 มิ.ย.60 ณ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-246311  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศฉบับเต็ม)        

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  23 จำนวน 1 อัตรา เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา นายสิบยุทธการ (ชกท.113) กองยุทธการ […]

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานปฏิบัติงานในพื้นที่่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธันวาคม 2556 คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า สมัครงานราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ส.ค. 56 ในวันเวลาราชการ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก วันที่ 20-22 ส.ค. 56 เวลา 07.00 น. ที่  […]

error: