กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

Advertisement Advertisement   กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ : พลขับรถ (ชกท.640) 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็จการฝึก นักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 – 5 เท่านั้น (ตำแหน่งนี้งดรับบุคคลพลเรือน) อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2543) 2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) […]

error: